Chú hề nói tại sao lần nào bị tổn thương cũng là ta?

Chú hề nói tại sao lần nào bị tổn thương cũng là ta?

Chú hề nói tại sao lần nào bị tổn thương cũng là ta?

Lên lớp làm chúa hề, về nhà làm kẻ tự kỷ và buồn bã.

Meme liên quan: