Chú hươu có sừng đứng trên cầu nhìn xa xăm

Chú hươu có sừng đứng trên cầu nhìn xa xăm

Ai rồi cũng phải bị cắm sừng mà thôi.

Xem thêm: