Chú lợn bị nắm chân nắm tai cười hế hế

Chú lợn bị nắm chân nắm tai cười hế hế

Chú lợn bị nắm chân nắm tai cười hế hế

Nụ cười khả ái khi được con người giải cứu khỏi dòng nước lũ.