Chú mèo có hòn dái âm dương

Chú mèo có hòn dái âm dương

Chú mèo có hòn dái âm dương

Đầu hai mái, dái âm dương, chịch tứ phương, quần hùng xưng bá.

Meme liên quan: