Chú mèo có hòn dái âm dương

Chú mèo có hòn dái âm dương

Đầu hai mái, dái âm dương, chịch tứ phương, quần hùng xưng bá.

Xem thêm: