Chú mèo đan hai tay vào nhau trước ngực

Chú mèo đan hai tay vào nhau trước ngực

Ra cái vẻ chăm chú quan sát và hóng chuyện.

Xem thêm: