Chú mèo mặt giận dữ: Má tức

Chú mèo mặt giận dữ: Má tức

Ta nói tức gì đâu á, mà không làm được gì hết trơn.

Xem thêm: