Chú mèo mũm mĩm ôm mặt thất vọng

Chú mèo mũm mĩm ôm mặt thất vọng

Đây là tôi khi gặp những tình huống bó tay trên newsfeed facebook hàng ngày.

Xem thêm: