Chú mèo nằm đắp chăn cứng chỗ đó

Chú mèo nằm đắp chăn cứng chỗ đó

Cứng chỗ đó là có chỗ đứng, mọi người đừng có mà nghĩ bậy nghe.

Xem thêm: