Chú mèo ngửa mặt say sml với rất nhiều vỏ lon bia đã uống hết

Chú mèo ngửa mặt say sml với rất nhiều vỏ lon bia đã uống hết

Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say?

Xem thêm: