Chú mèo trắng đan tay trước ngực

Chú mèo trắng đan tay trước ngực

Đan tay như là đang suy ngẫm hoặc trông ngóng điều gì đó xảy ra.

Xem thêm: