Chú mèo vừa bĩu môi vừa khóc

Chú mèo vừa bĩu môi vừa khóc

Khóc lóc trong sự khinh bỉ là có thật.

Xem thêm: