Chữ trầm cảm được viết bằng tiếng Nhật

Chữ trầm cảm được viết bằng tiếng Nhật

Đang cảm thấy rất trầm cảm nhưng vẫn không quên mình yêu nước Nhật.