Chúa ở thiên đường vì ông ấy sợ hãi những gì mình tạo ra

Chúa ở thiên đường vì ông ấy sợ hãi những gì mình tạo ra

Đã bao giờ bạn nghĩ đến khả năng đó chưa? Vì con người quá nguy hiểm, độc ác, hủy hoại thiên nhiên?

Xem thêm: