Chúc bạn ỉa chảy sáng trưa chiều tối

Chúc bạn ỉa chảy sáng trưa chiều tối

Chúc bạn ỉa chảy sáng trưa chiều tối

Một lời chúc xứng đáng đi vào lòng đất cho tuần mới.

Meme liên quan: