Chúc bình an trong mùa dịch Covid 19 này nhé

Chúc bình an trong mùa dịch Covid 19 này nhé

Chúc bình an trong mùa dịch Covid 19 này nhé

Comment ảnh này để chúc nhau sự bình an trong đại dịch đang diễn ra rất phức tạp.

Meme liên quan: