Chúc ngủ ngon, mộng đẹp và nhớ giăng mùng

Chúc ngủ ngon, mộng đẹp và nhớ giăng mùng

Ấm áp, an lành, hạnh phúc...