Chúc nụ cười luôn ở mãi trên môi

Chúc nụ cười luôn ở mãi trên môi

Mở mắt ra gửi ngay cái này cho bạn bè thì còn gì bằng?