Chưởng Kame Joko nhưng có súng giữa hai bàn tay

Chưởng Kame Joko nhưng có súng giữa hai bàn tay

Cú chưởng có tính sát thương cao nhất.