Chưởng Kamejoko bắn rất nhiều trái tim

Chưởng Kamejoko bắn rất nhiều trái tim

Chưởng Kamejoko bắn rất nhiều trái tim

Dùng meme này để khen ai đó dễ thương vô cùng.