Chuột hamster quay mặt vào tường nói giận

Chuột hamster quay mặt vào tường nói giận

Một khi chuột đã giận rồi thì chỉ có mang phô mai đến đây mới nói chuyện được. chuột úp mặt vào tường nói giận

Xem thêm: