Chuột Jerry khóc trong sự bê đê

Chuột Jerry khóc trong sự bê đê

Ai rồi cũng bê đê mà thôi.

Xem thêm: