Chuột Jerry mặc váy cưới trắng

Chuột Jerry mặc váy cưới trắng

Chuột Jerry mặc váy cưới trắng

Em đã sẵn sàng rồi chỉ chờ chú rể bấm đồng ý kết bạn nữa thôi.

Meme liên quan: