Chuyện ngốc như vậy làm một lần đã đủ rồi

Chuyện ngốc như vậy làm một lần đã đủ rồi

Chuyện ngốc như vậy làm một lần đã đủ rồi

Chuyện ngốc này chuyện ngốc gì vậy nhỉ?

Meme liên quan: