Cờ bạc người không chơi là người thắng, người chơi không bao giờ thắng

Cờ bạc người không chơi là người thắng, người chơi không bao giờ thắng

Cờ bạc người không chơi là người thắng, người chơi không bao giờ thắng

Đồ nhi liệu có làm sư phụ thất vọng nữa không?

Meme liên quan: