Có cái lòn bố mày tin ấy, hư cấu đmm

Có cái lòn bố mày tin ấy, hư cấu đmm

Khi bạn nghe ai đó nói điều gì quá khó tin hoặc biết rõ là người ta nói dối. Có cl bố mày tin ấy hư cấu đmm. ảnh chế Chaien hư cấu

Xem thêm: