Có chuyện như vậy thật sao?

Có chuyện như vậy thật sao?

Cô gái Nhật xinh đẹp tóc ngắn đeo kính hỏi. Có đúng thật là có chuyện như vậy sao?

Xem thêm: