Cô có biết tôi phải ngủ với bao nhiêu người thì mới quên được cô không?

Cô có biết tôi phải ngủ với bao nhiêu người thì mới quên được cô không?

Cô có biết tôi phải ngủ với bao nhiêu người thì mới quên được cô không?

Đừng nói nữa thứ đàn bà xấu xa.

Meme liên quan: