Cô gái áo tím phụt nước ra từ miệng

Cô gái áo tím phụt nước ra từ miệng

Nghe mà buồn nôn quá, phun nước ra từ miệng.