Cô gái bên cửa sổ nhắm mắt gào thét hay quá anh ơi

Cô gái bên cửa sổ nhắm mắt gào thét hay quá anh ơi

Cô gái bên cửa sổ nhắm mắt gào thét hay quá anh ơi

Nữa đi anh ơi, tiếp đi anh ơi hay quá hay quá.