Cô gái béo cầm súng nói anh yêu em

Cô gái béo cầm súng nói anh yêu em

Cô gái béo cầm súng nói anh yêu em

Hoặc nói anh yêu em, hoặc nói anh yêu em rất nhiều.