Cô gái có chữ trên má nhếch mép khinh bỉ

Cô gái có chữ trên má nhếch mép khinh bỉ

Cô gái có chữ trên má nhếch mép khinh bỉ

Phiên bản nữ của meme nhếch mép cười huyền thoại đây ư?