Cô gái đẻ trứng gà (rụng trứng)

Cô gái đẻ trứng gà (rụng trứng)

Đây là bạn khi thấy trai đẹp trên facebook.