Cô gái đưa bàn tay có hình bông hoa nhạy cảm

Cô gái đưa bàn tay có hình bông hoa nhạy cảm

Cô gái đưa bàn tay có hình bông hoa nhạy cảm

Cách hay nhất để từ chối lời mời gọi của ai đó.