Cô gái mặc áo đen cầm dép chọi

Cô gái mặc áo đen cầm dép chọi

Dùng ảnh này để comment chửi nhau với đứa bạn thân thì đúng best.