Cô gái mặc áo hồng: đẹp quá, mình muốn anh ta

Cô gái mặc áo hồng: đẹp quá, mình muốn anh ta

Cô gái mặc áo hồng: đẹp quá, mình muốn anh ta

Ciu ciu ciu, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ciu.