Cô gái ngồi khoanh tay nói nhục quá giờ sao

Cô gái ngồi khoanh tay nói nhục quá giờ sao

Giờ có cái lỗi nào đó chắc chui xuống chết cho rồi.