Cô gái Nhật chắp tay trước ngực amen

Cô gái Nhật chắp tay trước ngực amen

Hình như đây là một vị linh mục? Ai đó tag một vị linh mục vào đi.

Xem thêm: