Cô gái ôm đầu nói trèm cẻm (trầm cảm)

Cô gái ôm đầu nói trèm cẻm (trầm cảm)

Cô gái ôm đầu nói trèm cẻm (trầm cảm)

Khi bạn quá bất lực với một chuyện gì đó.