Cô gái tóc tím mặt xấu mở quả dừa thả bướm bay ra

Cô gái tóc tím mặt xấu mở quả dừa thả bướm bay ra

Cô gái tóc tím mặt xấu mở quả dừa thả bướm bay ra

Dừa lòng chưa, tao thả bướm rồi đó.