Cô gái tóc vàng chỉ biết gượng cười

Cô gái tóc vàng chỉ biết gượng cười

Cô gái tóc vàng chỉ biết gượng cười

Một nụ cười gượng gạo vô cùng giả trân.