Cô gái tóc xanh lá cầm gạch: tao phang lỗ đầu à!

Cô gái tóc xanh lá cầm gạch: tao phang lỗ đầu à!

Cô gái tóc xanh lá cầm gạch: tao phang lỗ đầu à!

Đừng để viên gạch này di chuyển với vận tốc đạt cực đại.

Meme liên quan: