Cô gái xấu xí cười: ai lấy em mẹ cho một tỉ

Cô gái xấu xí cười: ai lấy em mẹ cho một tỉ

Cô gái xấu xí cười: ai lấy em mẹ cho một tỉ

Cách nhanh nhất để làm giàu, còn mấy việc còn lại cứ việc tắt đèn cho tối om đi là xong.