Cô gái xúc đất tự chôn mình

Cô gái xúc đất tự chôn mình

Cô gái xúc đất tự chôn mình

Tầm này thì sống làm gì nữa đâu.