Cô giáo Minh Thu nói các bạn bị là sao í nhò?

Cô giáo Minh Thu nói các bạn bị là sao í nhò?

Cô giáo Minh Thu nói các bạn bị là sao í nhò?

Câu nói gây thương nhớ nhất trong mấy ngày qua: các bạn bị làm sao í nhò?