Có người đánh cắp trái tim của tui rồi

Có người đánh cắp trái tim của tui rồi

A lô a lô cảnh sát ơi! Có người đánh cắp trái tim của tui rồi!

Xem thêm: