Cỏ - rau cải - đậu - bưởi (co cai dau buoi)

Cỏ - rau cải - đậu - bưởi (co cai dau buoi)

Cỏ - rau cải - đậu - bưởi (co cai dau buoi)

Đỉnh cao chơi chữ, bậy nhưng không bậy chút nào.

Meme liên quan: