Cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng

Cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng

Nỗi đau này có mấy ai hiểu được đâu?

Xem thêm: