Cởi đồ ra nói chuyện chút em ơi

Cởi đồ ra nói chuyện chút em ơi

Cởi đồ ra nói chuyện chút em ơi

Chứ không phải mặc quần áo vào đi thứ anh muốn là nụ cười của em à?

Meme liên quan: