Cõi lòng thật bi ai cùng nỗi buồn đau quằn quại

Cõi lòng thật bi ai cùng nỗi buồn đau quằn quại

Cõi lòng thật bi ai cùng nỗi buồn đau quằn quại

Ai đó khi thấy crush công khai người yêu.