Cởi quần ra đi em thứ anh cần là 1 cái dit nhau

Cởi quần ra đi em thứ anh cần là 1 cái dit nhau

Cởi quần ra đi em thứ anh cần là 1 cái dit nhau

Chứ không phải là nụ cười như mấy thằng kia nói!

Meme liên quan: